سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه علوم پزشکی گناباد(واحد IT)
درباره محصول- نگارش:

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

نام کاربری : شماره دانشجویی

رمز عبور : کد ملی( بدون صفر ابتدایی هم امتحان کنید)

توجه : دانشجویان موظف به تهیه اینترنت پایدار جهت شرکت در آزمون های آنلاین دانشگاه می باشند و درصورت قطعی اینترنت در حین آزمون تمامی عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد .

درصورتی که درحین آزمون بدلیل مشکلات اینترنتی ،آزمون به پایان

 نرسید و یا در ساعت مقرر به هر دلیلی وارد سامانه نشدید باید مستندات لازم در خصوص وجود مشکل(عکس) را از طریق آدرسazmoon@gmu.ac.ir  به امورامتحانات تا 24 ساعت

 پس از آزمون ارسال نمایندتا درصورت تایید در شورای

 آموزشی،امتحان مجدد بصورت شفاهی و آنلاین برگزار گردد.

 
در صورتی که با پیغام "آزمون فعال وجود ندارد"مواجه شدید کد ملی را بدون صفرهای ابتدایی وارد کنید
 
امکان بازگشت به سوال قبل در آزمون های تستی وجود ندارد و سیستم به صورت خودکار پس از 2 دقیقه توقف در هر سوال، سوال بعدی را برای شما نمایش خواهد داد.
 
در صورتی که با مشخصات فوق وارد نشدید در هر دو کادر ، شماره دانشجویی وارد نمایید.
تلفنهای تماس :05157229500-57225027-57225080 -57224947                     داخلی 124و 251